ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spm18.go.th
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^