สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

31 ต.ค. 2562 เวลา 10:39 น. 0 130

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์ย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1 15 สิงหาคม 2562 แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวส่งคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม รวมทั้งที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

14 ส.ค. 2562 เวลา 13:46 น. 0 223

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แจ้งประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.18
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.18

13 ส.ค. 2562 เวลา 15:27 น. 0 1,856

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค 2 สังกัด สพม 18 **รายล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชลบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ ฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชลบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ ฯ

01 ส.ค. 2562 เวลา 13:56 น. 0 1,101

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษห

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

30 ก.ค. 2562 เวลา 14:01 น. 0 5,880

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 รายละเอียดคลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุกโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุกโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

30 ก.ค. 2562 เวลา 13:46 น. 0 119

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง แจ้ง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุกโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย **รายละเอียด**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

23 ก.ค. 2562 เวลา 08:51 น. 0 21

สพม 18 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโค

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

11 มิ.ย. 2562 เวลา 10:35 น. 0 638

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาจังหวัดชลบุรี ในการประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 อัตรา ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งเอกสาร ดังนี้ คำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก พ 7 , สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียน

ปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.18 ประจำปี พ.ศ.2562
ปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.18 ประจำปี พ.ศ.2562

08 ม.ค. 2562 เวลา 14:54 น. 0 2,189

สพม 18 แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทิน หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม 18 ประจำปี พ ศ 2562 สำหรับข้าราชการครูในสังกัด สพม 18 ที่ประสงค์ขอย้ายขอให้ส่งเอกสารการขอย้ายและเอกสารประกอบ ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม 18 ระหว่างวันที่ 9 29 มก

^