ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค (ระยอง)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ชุดที่ 5  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ ทุนรัฐบาล  (รายละเอียดคลิ๊ก)

Related

ความคิดเห็น
^