รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน รายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

05 ม.ค. 2561 เวลา 15:53 น. 0 194

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **รายละเอียด**

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

05 ม.ค. 2561 เวลา 15:53 น. 0 209

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT **รายละเอียด**

งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560

22 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43 น. 0 169

งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 309

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:44 น. 0 11

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น. 0 45

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 **รายละเอียด**

^