รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน รายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 118

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:44 น. 0 11

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น. 0 43

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

18 ก.ค. 2560 เวลา 00:26 น. 0 3

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

15 มิ.ย. 2560 เวลา 15:23 น. 0 2

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560

22 พ.ค. 2560 เวลา 15:59 น. 0 2

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560

26 เม.ย. 2560 เวลา 13:46 น. 0 180

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560 **รายละเอียด**

1
^