รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน รายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

05 ม.ค. 2561 เวลา 15:53 น. 0 146

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **รายละเอียด**

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

05 ม.ค. 2561 เวลา 15:53 น. 0 171

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT **รายละเอียด**

งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560

22 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43 น. 0 131

งบทดลอง หน่วยเบิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี พฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 259

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กันยายน 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน ส.ค.2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:44 น. 0 11

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

19 ต.ค. 2560 เวลา 10:41 น. 0 45

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

18 ก.ค. 2560 เวลา 00:26 น. 0 3

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

15 มิ.ย. 2560 เวลา 15:23 น. 0 2

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 **รายละเอียด**

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560

22 พ.ค. 2560 เวลา 15:59 น. 0 2

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำเดือนเมษายน 2560 **รายละเอียด**

^