ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา
ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

21 มี.ค. 2565 เวลา 14:35 น. 0 439

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6

02 ก.พ. 2565 เวลา 11:54 น. 0 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล

02 ก.พ. 2565 เวลา 11:52 น. 0 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6

01 ก.พ. 2565 เวลา 16:45 น. 0 210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง

01 ก.พ. 2565 เวลา 16:42 น. 0 107

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)

03 ส.ค. 2564 เวลา 09:52 น. 0 244

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:59 น. 0 317

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน

18 มี.ค. 2564 เวลา 14:12 น. 0 337

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด

22 ก.ค. 2563 เวลา 16:41 น. 0 1

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด

22 ก.ค. 2563 เวลา 16:40 น. 0 583

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

21 ก.ค. 2563 เวลา 15:31 น. 0 387

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding

15 ก.ค. 2563 เวลา 15:28 น. 0 308

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding รายละเอียด

^