ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย

16 พ.ย. 2565 เวลา 13:56 น. 0 31

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม ชบรย รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชบรย

16 พ.ย. 2565 เวลา 13:53 น. 0 29

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 ครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม ชบรย รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด

26 ต.ค. 2565 เวลา 08:26 น. 0 71

รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขต ชลบุรี รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขต ระยอง

ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

21 มี.ค. 2565 เวลา 14:35 น. 0 712

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6

02 ก.พ. 2565 เวลา 11:54 น. 0 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา ระดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล

02 ก.พ. 2565 เวลา 11:52 น. 0 143

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 ตำบล รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6

01 ก.พ. 2565 เวลา 16:45 น. 0 376

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง

01 ก.พ. 2565 เวลา 16:42 น. 0 205

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)

03 ส.ค. 2564 เวลา 09:52 น. 0 336

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:59 น. 0 433

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน

18 มี.ค. 2564 เวลา 14:12 น. 0 590

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำเครื่องมือคัดกรองความสาามารถในการอ่านเขียน รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด

22 ก.ค. 2563 เวลา 16:41 น. 0 1

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด รายละเอียด

^