ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา
ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียนชั่วคราวและหอจ่ายน้ำประปา ) โีรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียนชั่วคราวและหอจ่ายน้ำประปา ) โีรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

25 ต.ค. 2562 เวลา 15:28 น. 0 133

ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนชั่วคราวและหอจ่ายน้ำประปา โีรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding}
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding}

28 พ.ย. 2561 เวลา 10:56 น. 0 197

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคา e bidding รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 e-bidding
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 e-bidding

14 พ.ย. 2561 เวลา 10:26 น. 0 254

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 e bidding รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 ก.ย. 2561 เวลา 10:34 น. 0 281

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน รายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

04 ก.ย. 2561 เวลา 14:09 น. 0 262

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

31 ส.ค. 2561 เวลา 10:35 น. 0 622

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 รายละเอียด

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

27 ส.ค. 2561 เวลา 07:41 น. 0 1,679

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 คลิ๊กรายละเอียด

ขายอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 9 รายการ(ครั้งที่3)
ขายอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 9 รายการ(ครั้งที่3)

04 พ.ค. 2561 เวลา 15:23 น. 0 407

สพม 18 จะทำการขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ สำหรับผู้ประสงค์จะซื้ออาคาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับรายละเอียดได้ที่ สพม 18 ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภา

ขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

27 เม.ย. 2561 เวลา 09:46 น. 0 277

สพม 18 จะทำการขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 รายการ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบ สำหรับผู้ประสงค์จะซื้ออาคาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับรายละเอียดได้ที่ สพม 18 ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษา

ประกาศขายอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 9 ราบการ
ประกาศขายอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 9 ราบการ

02 เม.ย. 2561 เวลา 14:42 น. 0 549

สพม 18 จะทำการขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9 ราบการ ราคากลางรวม 716000 เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ประสงค์จะซื้ออาคารดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับรายละเอียดได้ที่ สพม

ประกาศ สพม.18 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
ประกาศ สพม.18 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

19 ม.ค. 2561 เวลา 16:55 น. 0 317

สพม 18 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ Operating System พร้อมโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e biddin

ประกาศ สพม.18 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)
ประกาศ สพม.18 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)

19 ม.ค. 2561 เวลา 16:50 น. 0 334

สพม 18 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e cidding โดยให้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ใน

^