ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด

22 ก.ค. 2563 เวลา 16:41 น. 0 1

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด

22 ก.ค. 2563 เวลา 16:40 น. 0 153

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

21 ก.ค. 2563 เวลา 15:31 น. 0 126

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding

15 ก.ค. 2563 เวลา 15:28 น. 0 122

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย จำนวน 7รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย จำนวน 7รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:26 น. 0 123

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย จำนวน 7รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding คลิกรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ จำนวน 6 รายการ ร ร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ด้วยวิธี e bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ จำนวน 6 รายการ ร ร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ด้วยวิธี e bidding

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:25 น. 0 117

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ จำนวน 6 รายการ ร ร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ด้วยวิธี e bidding คลิกรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:23 น. 0 103

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ร ร มกฏเมืองราชวิทยาลัย ด้วยวิธี e bidding คลิกรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 20 รายการ ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ 10 รายการ และครุภัณฑ์ดนตรีสากล 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 20 รายการ ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ 10 รายการ และครุภัณฑ์ดนตรีสากล 13 รายการ

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:22 น. 0 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 20 รายการ ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ 10 รายการ และครุภัณฑ์ดนตรีสากล 13 รายการ รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานไม้ 14 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า 44 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน 14 รายการ และครุภัณฑ์งานโลหะ 30 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานไม้ 14 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า 44 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน 14 รายการ และครุภัณฑ์งานโลหะ 30 รายการ

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:20 น. 0 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานไม้ 14 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า 44 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน 14 รายการ และครุภัณฑ์งานโลหะ 30 รายการ รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1 รายการ) ครุภัณฑ์งานบ้าน (4 รายการ) ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ(23 รายการ) และครุภัณฑ์การศึกษา (13 รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1 รายการ) ครุภัณฑ์งานบ้าน (4 รายการ) ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ(23 รายการ) และครุภัณฑ์การศึกษา (13 รายการ)

12 ก.ค. 2563 เวลา 15:17 น. 0 90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้าน 4 รายการ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 23 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา 13 รายการ

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

12 ก.ค. 2563 เวลา 10:44 น. 0 0

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 130 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายละเอียด

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

12 ก.ค. 2563 เวลา 10:39 น. 0 1

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก 1494 2541 โต๊ะเรียน และ มอก 1495 2541 เก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 จำนวน 2,018 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

08 ก.ค. 2563 เวลา 15:06 น. 0 71

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์อุปกรณืห้องคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1 รายการ) ครุภัณฑ์งานบ้าน (4 รายการ) ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ(23 รายการ) และครุภัณฑ์การศึกษา (13 รายการ)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1 รายการ) ครุภัณฑ์งานบ้าน (4 รายการ) ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ(23 รายการ) และครุภัณฑ์การศึกษา (13 รายการ)

02 ก.ค. 2563 เวลา 09:56 น. 0 143

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้าน 4 รายการ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ 23 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา 13 รายการ รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานไม้ (14 รายการ) ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (44 รายการ) ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (14 รายการ) และครุภัณฑ์งานโลหะ (30 รายการ)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์งานไม้ (14 รายการ) ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (44 รายการ) ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (14 รายการ) และครุภัณฑ์งานโลหะ (30 รายการ)

02 ก.ค. 2563 เวลา 09:54 น. 0 107

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์งานไม้ 14 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า 44 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน 14 รายการ และครุภัณฑ์งานโลหะ 30 รายการ รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย (20 รายการ) ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ (10 รายการ) และครุภัณฑ์ดนตรีสากล (13 รายการ) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย (20 รายการ) ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ (10 รายการ) และครุภัณฑ์ดนตรีสากล (13 รายการ) ด้วยวิธี e-bidding

02 ก.ค. 2563 เวลา 09:51 น. 0 123

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพม 18 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 20 รายการ ครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ 10 รายการ และครุภัณฑ์ดนตรีสากล 13 รายการ รายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

02 ก.ค. 2563 เวลา 09:50 น. 0 59

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e bidding รายละเอียด

^