โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

10 ก.ค. 2560 เวลา 17:56 น. 0 2,152

เอกสารแนบ 1 คู่มือการใช้งาน 2 เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ 3 คู่มือการใช้งานแอดมิน 4 คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง 5 คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล 6 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน 7 คู่มือการใช้งานสำหรับครู

1
^