[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.58

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

E-News,E-Network

 

พยากรณ์อากาศ
 
ข้อมูล และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
แนวทางและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
หนังสือมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และแนวทาง แบบคำร้อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ปีการศึกษา 2555
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
แบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7127)
ใบสมัครสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบหนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
หนังสือรับรองเงินเดือน
คำขอมีบัตรประจำตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบนำฝากเงิน Pay-in Slip
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
 
ค้นหาจาก google
คู่มือ KRS และ ARS


  
 
     


ข่าว รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2
[ 13/พ.ย./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 ( 1681 / ) โดย mathayom
[ 29/ต.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข) ( 2215 / ) โดย admin
[ 29/ต.ค./2558 ] หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ( 634 / ) โดย admin
[ 27/ต.ค./2558 ] ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ( 1170 / ) โดย mathayom
[ 26/ต.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ( 1765 / ) โดย admin
ข่าว รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 2
[ 20/พ.ย./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 24 อัตรา วันอังคารที่ 24 พ.ย.58 ( 1445 / ) โดย mathayom
[ 2/พ.ย./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 40 คน (9 พ.ย.58) ( 2830 / ) โดย mathayom
[ 19/ต.ค./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2/2558 ( 7780 / ) โดย admin
[ 1/ต.ค./2558 ] มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 925 / ) โดย admin
[ 25/ก.ย./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ( 4115 / ) โดย mathayom
[ 7/ก.ย./2558 ] ใบสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 ( 2783 / ) โดย admin
[ 7/ก.ย./2558 ] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 ( 5375 / ) โดย mathayom
ข่าวสารทั่วไป
3 โดย : mathayom
3/ก.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเขิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญล้อม ปล้องอุดม มารดา ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี \"สุขบท\" กำหนดการ รดน้ำศพ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญก ( 382 / )
    ขอเขิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญล้อม ปล้องอุดม มารดา ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กำหนดการ รดน้ำศพ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดเขาบาง อ่านต่อ....
15 โดย : mathayom
15/พ.ค./2557     
4 stars ( 4 / 11 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญและชำนาญการพิเศษ ( 10666 / )
    การขอรับวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
ข่าว รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1
[ 22/ต.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุฯ ( 1184 / ) โดย mathayom
[ 25/ก.ย./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุฯ ( 1762 / ) โดย mathayom
[ 14/ก.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 คน (16 ก.ค.58) ( 2728 / ) โดย mathayom
[ 26/มิ.ย./2558 ] สรุปข่าวเรียกบรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บัญชี ปี 2557 และ บัญชี ปี 2558 ( 1907 / ) โดย mathayom
[ 26/มิ.ย./2558 ] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 1091 / ) โดย mathayom
[ 21/พ.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 44 คน ( 2700 / ) โดย Mathayom
[ 12/พ.ค./2558 ] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( 956 / ) โดย admin
[ 11/พ.ค./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ( 3097 / ) โดย admin
[ 7/พ.ค./2558 ] แจ้งตารางการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ( 845 / ) โดย admin
[ 3/พ.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ( 1388 / ) โดย admin
enews
ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา
[ 17/พ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ 21” ( 45 / ) โดย admin
[ 11/พ.ย./2558 ] โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศ ประจำปี 2558 ( 80 / ) โดย admin
[ 29/ต.ค./2558 ] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ( 105 / ) โดย admin
[ 28/ก.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 142 / ) โดย admin
[ 18/ก.ย./2558 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ( 158 / ) โดย admin
[ 12/ก.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การดำเนินการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ( 141 / ) โดย admin
[ 24/ส.ค./2558 ] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์เรื่อง “เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างขาง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา” ( 162 / ) โดย admin
[ 12/มิ.ย./2558 ] แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ( 307 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์” ( 338 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ( 321 / ) โดย admin
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา
[ 17/พ.ย./2558 ] โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารโรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 34 / ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2558 ] ประกาศขายอาคารบ้านพักครู อาคารห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ ( 774 / ) โดย admin
ข่าวสพฐ.
ข่าวครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เว็บไซต์กลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานระยอง

 

ฝึกอบรม

 

 

ปฏิทินกิจกรรม


ธันวาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

สมัครลงทะเบียนเรียน UTQPlus

คลังรูปภาพ

 

enetwork
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/ต.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
2 คน
สถิติปีนี้
243 คน
สถิติทั้งหมด
243 คน
IP ของท่านคือ 54.90.149.72
(Show/hide IP)