[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
E-News,E-Network

 

พยากรณ์อากาศ
 
ข้อมูล และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
แนวทางและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
หลักเกณฑ์และแนวทาง แบบคำร้อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ปีการศึกษา 2555
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
แบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7127)
ใบสมัครสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบหนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
หนังสือรับรองเงินเดือน
คำขอมีบัตรประจำตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบนำฝากเงิน Pay-in Slip
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
 
ค้นหาจาก google
คู่มือ KRS และ ARS


  


ข่าวสารทั่วไป
15 โดย : mathayom
15/พ.ค./2557     
4 stars ( 4 / 9 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญและชำนาญการพิเศษ ( 6023 / )
    การขอรับวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
ข่าว รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1
[ 26/มิ.ย./2558 ] สรุปข่าวเรียกบรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บัญชี ปี 2557 และ บัญชี ปี 2558 ( 245 / ) โดย mathayom
[ 26/มิ.ย./2558 ] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 162 / ) โดย mathayom
[ 21/พ.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 44 คน ( 1813 / ) โดย Mathayom
[ 12/พ.ค./2558 ] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( 692 / ) โดย admin
[ 11/พ.ค./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ( 2246 / ) โดย admin
[ 7/พ.ค./2558 ] แจ้งตารางการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ( 469 / ) โดย admin
[ 3/พ.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ( 1032 / ) โดย admin
[ 27/เม.ย./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ( 3133 / ) โดย admin
[ 20/เม.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพม.18 ( 2288 / ) โดย admin
[ 9/เม.ย./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 ( 7066 / ) โดย mathayom
ข่าว สอบ ผอ. รอง ผอ. โรงเรียน
[ 28/พ.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ( 579 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2558 ] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 1051 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ( 3808 / ) โดย admin
[ 6/ก.พ./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) ( 1892 / ) โดย MathaYom
[ 21/ม.ค./2558 ] ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษ ปี 2558 ( 1109 / ) โดย mathayom
[ 19/ม.ค./2558 ] การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.18 ( 6091 / ) โดย suchat
enews
ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา
[ 12/มิ.ย./2558 ] แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ( 47 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์” ( 53 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ( 47 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 38 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ( 40 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อพวช. ( 50 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ( 67 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 64 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ( 49 / ) โดย admin
[ 21/พ.ค./2558 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “พิธีกรและ พิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น” ( 122 / ) โดย admin
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา
[ 2/ก.พ./2558 ] ประกาศขายอาคารบ้านพักครู อาคารห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ ( 428 / ) โดย admin
ข่าวสพฐ.
ข่าวครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ชุดฝึกอบรม PISA

 

ปฏิทินกิจกรรม


กรกฏาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

สมัครลงทะเบียนเรียน UTQPlus

คลังรูปภาพ

 

คลังรูปภาพ
onlineIMG_3972.JPG
 
onlineIMG_3970.JPG
 
enetwork
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/ต.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
1 คน
สถิติปีนี้
89 คน
สถิติทั้งหมด
89 คน
IP ของท่านคือ 54.80.81.26
(Show/hide IP)