[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
E-News,E-Network

 

พยากรณ์อากาศ
 
ข้อมูล และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
แนวทางและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
หนังสือมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และแนวทาง แบบคำร้อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ปีการศึกษา 2555
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
แบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7127)
ใบสมัครสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบหนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
หนังสือรับรองเงินเดือน
คำขอมีบัตรประจำตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบนำฝากเงิน Pay-in Slip
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
 
ค้นหาจาก google
คู่มือ KRS และ ARS


  ข่าวสารทั่วไป
3 โดย : mathayom
3/ก.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเขิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญล้อม ปล้องอุดม มารดา ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี \"สุขบท\" กำหนดการ รดน้ำศพ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญก ( 208 / )
    ขอเขิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญล้อม ปล้องอุดม มารดา ผอ.จำโนทย์ ปล้องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กำหนดการ รดน้ำศพ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดเขาบาง อ่านต่อ....
15 โดย : mathayom
15/พ.ค./2557     
4 stars ( 4 / 10 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญและชำนาญการพิเศษ ( 7300 / )
    การขอรับวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
ข่าว รายละเอียดสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1
[ 14/ก.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 13 คน (16 ก.ค.58) ( 1519 / ) โดย mathayom
[ 26/มิ.ย./2558 ] สรุปข่าวเรียกบรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บัญชี ปี 2557 และ บัญชี ปี 2558 ( 982 / ) โดย mathayom
[ 26/มิ.ย./2558 ] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 542 / ) โดย mathayom
[ 21/พ.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 44 คน ( 2122 / ) โดย Mathayom
[ 12/พ.ค./2558 ] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( 824 / ) โดย admin
[ 11/พ.ค./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ( 2502 / ) โดย admin
[ 7/พ.ค./2558 ] แจ้งตารางการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ( 604 / ) โดย admin
[ 3/พ.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ( 1171 / ) โดย admin
[ 27/เม.ย./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ( 3292 / ) โดย admin
[ 20/เม.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพม.18 ( 2460 / ) โดย admin
ข่าว สอบ ผอ. รอง ผอ. โรงเรียน
[ 28/พ.ค./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ( 900 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2558 ] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 1227 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ( 3954 / ) โดย admin
[ 6/ก.พ./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) ( 2006 / ) โดย MathaYom
[ 21/ม.ค./2558 ] ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษ ปี 2558 ( 1226 / ) โดย mathayom
[ 19/ม.ค./2558 ] การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.18 ( 6222 / ) โดย suchat
enews
ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา
[ 24/ส.ค./2558 ] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์เรื่อง “เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างขาง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา” ( 36 / ) โดย admin
[ 12/มิ.ย./2558 ] แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ( 189 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์” ( 200 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ( 188 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 165 / ) โดย admin
[ 10/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ( 168 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อพวช. ( 168 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ( 174 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 182 / ) โดย admin
[ 3/มิ.ย./2558 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมและพลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ( 167 / ) โดย admin
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา
[ 2/ก.พ./2558 ] ประกาศขายอาคารบ้านพักครู อาคารห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ ( 568 / ) โดย admin
ข่าวสพฐ.
ข่าวครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ฝึกอบรม

 

 

ปฏิทินกิจกรรม


กันยายน 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

สมัครลงทะเบียนเรียน UTQPlus

คลังรูปภาพ

 

enetwork
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/ต.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
5 คน
สถิติปีนี้
155 คน
สถิติทั้งหมด
155 คน
IP ของท่านคือ 107.21.175.43
(Show/hide IP)