[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
spm18
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน
คำสั่งการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่

 

จุลสารประชาสัมพันธ์

จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557
จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558
จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558
จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558

 

ขออนุญาตไปราชการ

 

ระบบสนับสนุนบริหารจัดการ

 

คู่มือคำรับรองปี 2559

 

 

ค้นหาจาก google
E-News,E-Network

 

ช่องทางร้องเรียน

 

ข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
แนวทางและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
หนังสือมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์และแนวทาง แบบคำร้อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ปีการศึกษา 2555
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
แบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7127)
ใบสมัครสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบหนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
หนังสือรับรองเงินเดือน
คำขอมีบัตรประจำตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
 


  
 
 
 ข่าวสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)
[ 17/มี.ค./2559 ] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ( 3547 / ) โดย admin
[ 26/ก.พ./2559 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ( 2160 / ) โดย admin
[ 16/ก.พ./2559 ] ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนิติบุคคลในส้งกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551 ( 454 / ) โดย admin
[ 11/ก.พ./2559 ] ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ( 1123 / ) โดย admin
[ 8/ก.พ./2559 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2559 ( 2353 / ) โดย pcland
ข่าวสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)
[ 12/ก.พ./2559 ] แบบแสดงความจำนงการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีไม่มีความประสงค์ไปเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ( 844 / ) โดย pcland
[ 8/ก.พ./2559 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 47 อัตรา (วันจันทร์ 29 ก.พ.59) ( 2747 / ) โดย mathayom
[ 8/ม.ค./2559 ] แบบแสดงความจำนงการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครู ( 1289 / ) โดย admin
[ 8/ม.ค./2559 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 104 อัตรา (วันอังคาร 26 ม.ค. 59) ( 3385 / ) โดย mathayom
ข่าวสารทั่วไป
29 โดย : pcland
29/ธ.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด้วยนางซิ่น ร่มเย็น มารดาของนายพนม ร่มเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้ถึงแก่กรรม ( 403 / )
    ด้วย นางซิ่น ร่มเย็น มารดาของ นายพนม ร่มเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้ถึงแก่กรรม อ่านต่อ....
9 โดย : pcland
9/ธ.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญและชำนาญการพิเศษ ( 1929 / )
    การขอรับวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา
[ 18/เม.ย./2559 ] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ( 107 / ) โดย admin
[ 22/มี.ค./2559 ] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ( 299 / ) โดย admin
[ 7/มี.ค./2559 ] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน” สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( 285 / ) โดย admin
[ 3/มี.ค./2559 ] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการเรื่องพลังงานในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ระยะที่ 2) ( 222 / ) โดย admin
[ 18/ก.พ./2559 ] ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมประวัติศาสตร์ ( 263 / ) โดย admin
[ 11/ก.พ./2559 ] ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO “กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การสู่การแข่งขันใน VUCA World 2.0” รุ่นที่ 7 ( 172 / ) โดย admin
[ 11/ก.พ./2559 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ( 182 / ) โดย admin
[ 3/ก.พ./2559 ] ประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ “ครูสร้างคน คนสร้างชาติ” ต่อยอดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ( 330 / ) โดย admin
[ 3/ก.พ./2559 ] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ( 214 / ) โดย admin
[ 28/ม.ค./2559 ] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ( 152 / ) โดย admin
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา
[ 22/ต.ค./2558 ] ผลการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ( 377 / ) โดย pcland
[ 29/ก.ค./2558 ] แผนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ( 341 / ) โดย pcland
[ 22/ก.ย./2558 ] ผลการประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 402 / ) โดย pcland
[ 9/ก.ย./2558 ] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application ปีงบ 2557 สำหรับโรงเรียนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 353 / ) โดย pcland
[ 31/ส.ค./2558 ] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application ปีงบ 2557 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 349 / ) โดย pcland
[ 20/ส.ค./2558 ] ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการพร้อม Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 380 / ) โดย pcland
[ 21/ก.ค./2558 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบปฏิบัติการพร้อม Application สำหรับโรงเรียน ( 392 / ) โดย pcland
[ 5/มิ.ย./2558 ] ผลการสอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ( 299 / ) โดย pcland
[ 6/พ.ค./2558 ] สอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพม.18 ( 403 / ) โดย pcland
[ 4/พ.ค./2558 ] แผนการสอบราคาจ้างประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ( 308 / ) โดย pcland
enews
ข่าวสารจาก สพฐ.
ข่าวสารจากครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ปฏิทินกิจกรรม


เมษายน 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานระยอง

 

tepeonline

 

ลงทะเบียนเรียน UTQPlus

enetwork
ฝึกอบรม

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/พ.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
29 คน
สถิติปีนี้
120 คน
สถิติทั้งหมด
152 คน
IP ของท่านคือ 54.242.165.26
(Show/hide IP)
คลังรูปภาพ