พิกัด สพม.18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spm18.go.th
E-mail
: spm18control@gmail.com

^