ข่าวสารจากเว็บไซต์

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017

24 พ.ย. 2560 เวลา 10:23 น. 0 1

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะจัดงาน Thailand e Commerce Week 2017 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายhttp: www spm18 go th 2017 datas file 1511495100 pdf

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต

23 พ.ย. 2560 เวลา 11:15 น. 0 17

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต กำหนดการรดน้ำศพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16 00น ณ วัดรังสีสุทธาวาส ต สุรศักดิ์ อ ศรีราชา จ ชลบุรี กำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 23 25 พฤศจิกายน 2560

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

10 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 377

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ ศ 2546 **คลิก** โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 29 สิงหาคม 2560 **คลิก**

ขอเชิญบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542
ขอเชิญบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542

18 ก.ค. 2560 เวลา 13:19 น. 0 300

เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมบูชาเหรียญในหลวงทรงก้องรุ่นปี2542 เพื่อไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและหน่วยงาน รายระเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560
การประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560

17 ก.ค. 2560 เวลา 10:00 น. 0 170

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียน ตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วั

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

29 มิ.ย. 2560 เวลา 11:10 น. 0 130

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน ldquo;วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน rdquo;ด้วยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ร่วมกับกองทัพบกและสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดรายการพิเศษ คล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯครบ55ปี ldquo;วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online

23 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 575

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online Software ในการสอบ ฯ **software**

^