ข่าวสารจากเว็บไซต์

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

10 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 279

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ ศ 2546 **คลิก** โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 29 สิงหาคม 2560 **คลิก**

ขอเชิญบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542
ขอเชิญบูชาเหรียญในหลวงทรงกล้องรุ่นปี 2542

18 ก.ค. 2560 เวลา 13:19 น. 0 209

เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมบูชาเหรียญในหลวงทรงก้องรุ่นปี2542 เพื่อไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและหน่วยงาน รายระเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560
การประชุมปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560

17 ก.ค. 2560 เวลา 10:00 น. 0 130

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลผู้เรียน ตามแนว ONET และแนว PISA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วั

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

29 มิ.ย. 2560 เวลา 11:10 น. 0 105

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน ldquo;วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน rdquo;ด้วยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ร่วมกับกองทัพบกและสถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดรายการพิเศษ คล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯครบ55ปี ldquo;วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online

23 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 550

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online Software ในการสอบ ฯ **software**

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"

09 ก.พ. 2560 เวลา 10:33 น. 0 246

ด้วยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งเสริมทักษะสัมมาชีพจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ชลบุรี - ระยอง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ชลบุรี - ระยอง)

03 ก.พ. 2560 เวลา 14:25 น. 0 5,680

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ ศ 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี ระยอง

^