ข่าวสารจากเว็บไซต์

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online

23 มี.ค. 2560 เวลา 10:45 น. 0 420

แจ้งผู้ดูแลระบบ Admin ในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ในการสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online Software ในการสอบ ฯ **software**

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"

09 ก.พ. 2560 เวลา 10:33 น. 0 185

ด้วยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งเสริมทักษะสัมมาชีพจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ชลบุรี - ระยอง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ชลบุรี - ระยอง)

03 ก.พ. 2560 เวลา 14:25 น. 0 5,495

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ ศ 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี ระยอง

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

01 ก.พ. 2560 เวลา 15:02 น. 0 365

ด้วยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสตาร์ อ เมือง จ ระยอง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ หากมีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและตอบรั

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

30 ม.ค. 2560 เวลา 16:38 น. 0 1,109

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม 4 การศึกษาปี 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คลิกที่นี่

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดีให้กับโรงเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดีให้กับโรงเรียน

30 ม.ค. 2560 เวลา 08:58 น. 0 141

วิทยาลัยนานาชาติ ม มหิดล บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดีให้กับโรงเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หากโรงเรียนมีความประสงค์ขอรับหนังสือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO และ IESO รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO และ IESO รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

05 ม.ค. 2560 เวลา 15:10 น. 0 1,226

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO และ IESO รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

31 ธ.ค. 2559 เวลา 10:45 น. 0 462

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

^