ข่าวสารจากเว็บไซต์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

20 ต.ค. 2559 เวลา 08:33 น. 0 3,101

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 gt; gt;คลิกดูรายละเอียด lt; lt; ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใบสมัครสอบนัก

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (ระยอง)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (ระยอง)

05 ต.ค. 2559 เวลา 10:45 น. 0 2,784

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 2559 ระยอง gt; gt;คลิกดูรายละเอียด lt; lt;

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

08 ก.ย. 2559 เวลา 08:44 น. 0 1,422

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลดรายละเอียด

^