บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

หลักเกณฑ์ในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
หลักเกณฑ์ในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

15 มิ.ย. 2560 เวลา 15:57 น. 0 27,295

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง **คลิก** หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **คลิก** คู่มือการประเมินสายงานการสอน **คลิก** คู่มือการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา **คลิก** ชี้แจงการส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ **คลิก** ตัวอย่างหนังสือส่

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ว 18
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ว 18

09 พ.ย. 2559 เวลา 13:04 น. 0 6,509

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ

คู่มือหลักเกณฑ์ ว13 /2556
คู่มือหลักเกณฑ์ ว13 /2556

09 ก.ย. 2559 เวลา 14:39 น. 0 8,239

หนังสือแจ้งจาก ก ค ศ และ สพฐ คลิกดาวน์โหลด ปฏิทินการดำเนินการ คลิกดาวน์โหลด ชื่อรางวัลที่ ก ค ศ รับรอง จำนวน 203 รางวัล คลิกดาวน์โหลด รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร คลิกดาวน์โหลด คู่มือการประเมิน คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ คลิกดาวน์โหลด แผ่นพับ ถาม ตอบ ว 13

1
^