บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ว 18
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ว 18

09 พ.ย. 2559 เวลา 13:04 น. 0 810

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ

คู่มือหลักเกณฑ์ ว13 /2556
คู่มือหลักเกณฑ์ ว13 /2556

09 ก.ย. 2559 เวลา 14:39 น. 0 701

หนังสือแจ้งจาก ก ค ศ และ สพฐ คลิกดาวน์โหลด ปฏิทินการดำเนินการ คลิกดาวน์โหลด ชื่อรางวัลที่ ก ค ศ รับรอง จำนวน 203 รางวัล คลิกดาวน์โหลด รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร คลิกดาวน์โหลด คู่มือการประเมิน คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ คลิกดาวน์โหลด แผ่นพับ ถาม ตอบ ว 13

1
^