รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ส่งตรงถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สายด่วน
นายสมภพ มหาคีตะ
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 038 397 501-12
เว็บไซต์ร้องเรียน http://gg.gg/fromComplaint
ที่อยู่ เลขที่ 25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail

 
038 397-501-5
038 397-510
spm18control@gmail.com

 
^