**ดูรายชื่อ**


**ดูรายชื่อ**


**ดูรายละเอียดที่นี่**
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2566

 **ดูรายชื่อที่นี่**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) รอบที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.

**สนามสอบจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลราษฎรอำรุง**
**สนามสอบจังหวัดระยองโรงเรียนวัดป่าประดู่**

หมายเหตุ   1.ขอให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาแสดงในวันสอบ
                     2.กรณีที่ระบุว่าขาดหลักฐานตามช่องหมายเหตุ ขอให้นำมาส่งกับกรรมการคุมสอบที่ห้องสอบ

 

เข้าดูหลักเกณฑ์คลิ๊กที่นี่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม...

สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายงานงบการเงิน สพม. เขต 18

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บทความ แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โหลดข้อมูลนโยบายและแผน

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปี%20งปม.%2065-สพม.ชบรย [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:36 น.] ดาวน์โหลด 158

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน%20ปี%20งปม.%2066-70-สพม.ช [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.] ดาวน์โหลด 77

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปี%20งปม.%2065-สพม.ชบรย [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.] ดาวน์โหลด 35

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 66-70-สพม.ช [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:30 น.] ดาวน์โหลด 50

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น.] ดาวน์โหลด 56

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:10 น.] ดาวน์โหลด 275

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:09 น.] ดาวน์โหลด 194

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:47 น.] ดาวน์โหลด 107

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11 น.] ดาวน์โหลด 103

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จุลสารข่าว/วารสาร สพม.18

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png วารสารรายปักษ์ ตุลาคม-มีนาคม 2562 [10 พ.ค. 2562 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 61

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 155

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 20

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 34

     

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปี%20งปม.%2065-สพม.ชบรย [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:36 น.] ดาวน์โหลด 158

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน%20ปี%20งปม.%2066-70-สพม.ช [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.] ดาวน์โหลด 77

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานปี%20งปม.%2065-สพม.ชบรย [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:31 น.] ดาวน์โหลด 35

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 66-70-สพม.ช [03 ม.ค. 2566 เวลา 14:30 น.] ดาวน์โหลด 50

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น.] ดาวน์โหลด 56

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:10 น.] ดาวน์โหลด 275

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:09 น.] ดาวน์โหลด 194

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:47 น.] ดาวน์โหลด 107

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11 น.] ดาวน์โหลด 103

ข้อมูลเพิ่มเติม...

   Facebook สพม.18

 
   

   E-Book สพม.18

 

จดหมายข่าว

 
^