โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...

ข่าวสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ

อ่านต่อ...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ

อ่านต่อ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

อ่านต่อ...

รายงานงบการเงินประจำเดือน ปี 2560

อ่านต่อ...

สาระความรู้ด้านบริหารงานบุคคล

อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศและเอกสารคู่มือ

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 [02 ก.พ. 2561 เวลา 13:03 น.] ดาวน์โหลด 7

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/rar.png ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2560 [02 ก.พ. 2561 เวลา 09:32 น.] ดาวน์โหลด 25

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png หนังสือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปี 2560 [18 ต.ค. 2559 เวลา 09:09 น.] ดาวน์โหลด 284

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/zip.png ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559 [27 ก.ย. 2559 เวลา 15:12 น.] ดาวน์โหลด 452

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/zip.png ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2558 [25 ก.ย. 2559 เวลา 11:35 น.] ดาวน์โหลด 63

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/zip.png จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 [25 ก.ย. 2559 เวลา 11:30 น.] ดาวน์โหลด 107

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/docx.png แบบใบประกาศเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ 2559 สพม.18 [23 ก.ย. 2559 เวลา 16:03 น.] ดาวน์โหลด 256

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/zip.png คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS 2559 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:02 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/zip.png คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ARS 2559 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:01 น.] ดาวน์โหลด 37

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png หลักเกณฑ์รายละเอียดนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน [06 ก.ย. 2559 เวลา 10:42 น.] ดาวน์โหลด 64

ดูทั้งหมด...

จุลสารประชาสัมพันธ์

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 94

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 9

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 18

ดูทั้งหมด...

ข่าวสาร E-News

ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด E-Network

Facebook สพม.18

^