รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียด **คลิก**
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 รายละเอียด **คลิก**
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด **คลิก**
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 รายละเอียด **คลิก**
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 รายละเอียด **คลิก**
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด **คลิก**
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 รายละเอียด **คลิก**
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 รายละเอียด **คลิก**
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียด **คลิก**
^