แบบสอบถามความพึงพอใจ คลิ๊ก!!
 

เข้าดูหลักเกณฑ์คลิ๊กที่นี่


ด้าทดสอบ1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม...

สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายงานงบการเงิน สพม. เขต 18

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บทความ แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โหลดข้อมูลนโยบายและแผน

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น.] ดาวน์โหลด 33

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57 น.] ดาวน์โหลด 29

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:10 น.] ดาวน์โหลด 236

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:09 น.] ดาวน์โหลด 144

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:47 น.] ดาวน์โหลด 99

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11 น.] ดาวน์โหลด 96

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [12 ก.ค. 2564 เวลา 13:43 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564 [04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.] ดาวน์โหลด 46

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:29 น.] ดาวน์โหลด 151

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:27 น.] ดาวน์โหลด 102

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จุลสารข่าว/วารสาร สพม.18

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png วารสารรายปักษ์ ตุลาคม-มีนาคม 2562 [10 พ.ค. 2562 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 59

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 154

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 17

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 33

     

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:02 น.] ดาวน์โหลด 33

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:57 น.] ดาวน์โหลด 29

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:10 น.] ดาวน์โหลด 236

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) [14 ม.ค. 2565 เวลา 12:09 น.] ดาวน์โหลด 144

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [23 ธ.ค. 2564 เวลา 11:47 น.] ดาวน์โหลด 99

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [22 ธ.ค. 2564 เวลา 15:11 น.] ดาวน์โหลด 96

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [12 ก.ค. 2564 เวลา 13:43 น.] ดาวน์โหลด 55

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564 [04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.] ดาวน์โหลด 46

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:29 น.] ดาวน์โหลด 151

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:27 น.] ดาวน์โหลด 102

ข้อมูลเพิ่มเติม...

   Facebook สพม.18

 
   

   E-Book สพม.18

 

จดหมายข่าว


]


อมูลเพิ่มเติม...

 
^