โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม...

สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายงานงบการเงิน สพม. เขต 18

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บทความ แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โหลดข้อมูลนโยบายและแผน

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png สรุปข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2561 [30 ส.ค. 2561 เวลา 11:48 น.] ดาวน์โหลด 144

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามไตรมาส) [19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:34 น.] ดาวน์โหลด 53

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 [15 มิ.ย. 2561 เวลา 15:25 น.] ดาวน์โหลด 46

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [27 มี.ค. 2561 เวลา 13:45 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพม.18 [19 มี.ค. 2561 เวลา 16:21 น.] ดาวน์โหลด 142

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพม.18 [16 มี.ค. 2561 เวลา 10:22 น.] ดาวน์โหลด 69

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสพม18 [06 มี.ค. 2561 เวลา 11:23 น.] ดาวน์โหลด 33

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 [02 มี.ค. 2561 เวลา 15:55 น.] ดาวน์โหลด 34

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มี.ค. 2561 เวลา 15:53 น.] ดาวน์โหลด 30

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 [02 ก.พ. 2561 เวลา 13:03 น.] ดาวน์โหลด 37

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จุลสารข่าว สพม.18

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 121

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 10

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 12

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 22

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข้อมูลสารสนเทศ E-News

ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน E-Network

Facebook สพม.18

^