แจ้งปิดและย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี จะดำเนินการปิดสำนักงานฯ ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 วัน เพื่อขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสารไปยังสำนักงานฯ อาคารหลังใหม่ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 119/7 หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 และจะเริ่มปฏิบัติงาน ณ อาคารหลังใหม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 หมายเลขโทรศัพท์ 038-398392, 038-398393 โทรสาร 038-398393 ดังแผนผังสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ รายละเอียดที่ตั้ง

Related

ความคิดเห็น
^