ยกเลิกการใช้งานระบบ E-Office สพฐ.

สพฐ. แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบ E-Office สพฐ. เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป หนังสือเวียนแจ้งบุคลากร สพม.18

Related

ความคิดเห็น
^