ข่าวสารจากเว็บไซต์

จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561
จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561

13 ธ.ค. 2560 เวลา 13:46 น. 0 1,893

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 รายละเอียดและใบสมัครประกวด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http: academic obec go th หรือดูรายละเอี

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017

24 พ.ย. 2560 เวลา 10:23 น. 0 1,925

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะจัดงาน Thailand e Commerce Week 2017 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายhttp: www spm18 go th 2017 datas file 1511495100 pdf

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต

23 พ.ย. 2560 เวลา 11:15 น. 0 2,834

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย นางสมใจ สุขไมตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เสียชีวิต กำหนดการรดน้ำศพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16 00น ณ วัดรังสีสุทธาวาส ต สุรศักดิ์ อ ศรีราชา จ ชลบุรี กำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 23 25 พฤศจิกายน 2560

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560

10 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 13,569

Downloader คู่มือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ ศ 2546 **คลิก** โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 29 สิงหาคม 2560 **คลิก**

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ "9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"

09 ก.พ. 2560 เวลา 10:33 น. 0 1,359

ด้วยโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดตราด สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาส่งเสริมทักษะสัมมาชีพจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สัม

^