ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน โดยได้กำหนดคุณสมบัติ มาตรการผ่อนปรน เกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการจัดดำเนินการตามสรุปสาระสำคัญ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ** รายละเอียด **

Related

ความคิดเห็น
^