กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ลดโฟม แก้วน้ำพลาสติก

^