รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางลำดวน แสงมณื

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^