การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2560

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.obecresearch.net

Related

ความคิดเห็น
^